Goed luisteren en analyseren vormt de basis van iedere succesvolle online aanwezigheid. Hoe staat het met jouw online marketing aanwezigheid?

Online Marketing audit

Ons hele proces begint daarom met een online marketing audit. Die legt bloot hoe je momenteel aanwezig bent online en welke opportuniteiten er zijn.

Lees verder

Online Marketing monitoring

Luisteren en analyseren mag niet stoppen bij een eenmalige scan. We blijven doorlopend monitoren. Met die kennis op zak, pakken we de zaken intelligent aan.

Lees verder

Eens we weten waar we staan, kunnen we een plan gaan formuleren. Waar willen we naartoe en hoe gaan we dit bereiken?

Online Marketing strategie

We stellen een strategie op, hetzij per online marketingkanaal, hetzij voor de gehele online marketing story. Daarin leggen we vast wat we de komende jaren willen bereiken en hoe we dit gaan aanpakken.

Lees verder

We vertalen de strategie naar een concreet plan.

Reporting & Follow up

Uiteraard wil je weten wat alle inspanningen opleveren. We houden alle data en relevante metrics nauwkeurig bij. We monitoren, analyseren, acteren en rapporteren. De resultaten met de daaraan gekoppelde acties worden op regelmatige basis met je gedeeld en toegelicht.

Lees verder