Think

Eens we weten waar we staan, kunnen we een plan gaan formuleren. Waar willen we naartoe en hoe gaan we dit bereiken?

Think

In deze stap leggen we de doelstellingen en strategie vast. De doelstellingen worden bepaald op basis van de resultaten uit de analyse en de beoogde bedrijfsdoelstellingen. Bij het bepalen van de doelstellingen denken we vanuit de eindgebruiker en hun online journey.

We need strategy

Hoe gaan we de geformuleerde doelstellingen bereiken? Bij het bepalen van de strategie focussen we niet enkel op korte termijn acties, maar focussen we op een doordachte lange termijnstrategie. Deze strategie vormt de leidraad voor de online aanwezigheid. Een strategie is natuurlijk niet heilig: als de situatie verandert, dient ook de strategie aangepast te worden. Talking Heads helpt je organisatie met het formuleren van een duidelijke strategie.

Tijd voor een duurzame aanpak

Zin om onze grijze cellen aan het werk te zetten?

Maak een afspraak