LinkedIn in België: een aantal cijfers

Geschreven door Bart Debunne op in de categorie Sociale media.

LinkedIn is met 100 miljoen accounts het grootste professionele netwerk in de wereld en met zo'n 840.000 accounts het derde grootste sociale netwerk in België na Facebook en Netlog. Het netwerk is reeds online sinds mei 2003 maar is vooral de laatste jaren aan een gestage opmars bezig. Elke seconde registreert er zich ondertussen een nieuwe gebruiker bij LinkedIn.

Ook in België is de groei van LinkedIn het laatste jaar sterk doorgezet. Volgens Bruno Peeters (bvlg) kende LinkedIn het afgelopen jaar een groei in België van om en bij 42%. Op basis van onze gegevens is LinkedIn met zo’n 27% gegroeid sinds oktober 2010: van afgerond 660.000 gebruikers in oktober 2010 naar 840.000 eind april. Naar schatting 20.000 nieuwe Belgische gebruikers registreren zich per maand.

In onderstaande infograph hebben we een aantal facts&figures visueel samengevat.

The big picture

LinkedIn Cijfers België

De (Belgische) cijfers in detail

Met uitzondering van het aantal accounts geeft LinkedIn weinig tot geen details over de demografie en het actuele en exacte aantal gebruikers. Maar met een kleine omweg kan je toch een aantal cijfers uit LinkedIn halen.

Wij gebruikten onder meer de interface van de LinkedIn Ads waar je met behulp van een aantal filters kan zien hoeveel gebruikers je met je advertentie zal bereiken. Onderstaande cijfers zijn gebaseerd op een meting op 28 april 2011. Daarnaast hebben we gebruik gemaakt van gegevens van StatBel en Eurostat voor cijfers en extrapolaties naar de arbeidsmarkt.

Geografische verdeling

Wereldwijd zijn er momenteel 100 miljoen gebruikers geregistreerd. In werkelijkheid zijn dit er vermoedelijk iets meer, maar dit wordt al enige maanden door LinkedIn afgerond. Ongeveer een kwart van de  gebruikers (24,24 milj.) komt uit Europa. België levert hiervan afgerond 840.000 gebruikers.

Op basis van dat aantal accounts staat België op de zevende plaats in Europa, na grote landen als Duitsland, Spanje, Italië en Frankrijk. Recente gegevens van Comscore en Quantcast voor LinkedIn.com plaatsen België zelfs op een respectievelijke 9de en 12de plaats wereldwijd wat betreft de penetratiegraad voor de site LinkedIn.com.

Verhoudingsgewijs doet België het eigenlijk nog iets beter. Wanneer we het aantal accounts afzetten tegenover de actieve werkende bevolking dan staat België met bijna 19% in Europa op de vierde plaats na Nederland (wereldwijd koploper), Denemarken en het Verenigd Koninkrijk.

Totaal n accounts vs. actieve werkende bevolking

Nederland

32,0%

Denemarken

25,7%

Verenigd Koninkrijk

22,3%

België

18,9%

Zweden

15,5%

Mannen versus vrouwen

LinkedIn is echter geen perfecte afspiegeling van onze arbeidsmarkt. Met een tweederde overwicht aan mannelijke accounts doen de vrouwen het betrekkelijk minder goed dan op de reële arbeidsmarkt waar de verhouding M/V schommelt rond 55%-45%.

Ook in vergelijking met globale cijfers valt deze discrepantie op. Kortom de Belgische LinkedIn-bevolking is mannelijker dan gemiddeld op LinkedIn.

Kleine kanttekening hierbij: slechts voor 87% van de Belgische accounts is het geslacht bekend. Hoe LinkedIn het geslacht van de gebruiker bepaalt is bovendien niet helemaal duidelijk. Of zoals LinkedIn het stelt: "LinkedIn members are not prompted to identify if they are male or female during the registration process (nor is there a way to specify this on the member account)".

Leeftijd

In een hele resem blogposts en infographs wordt aangenomen dat de doorsnee LinkedIngebruiker een gemiddelde leeftijd van 41-44 jaar heeft. Wat LinkedIn een van de "oudere" netwerken maakt. Voor de berekening van de leeftijd zijn we echter aangewezen op slechts 4 grote leeftijdscategorieën waarin LinkedIn zijn gebruikers onderverdeelt. Dit is een grove segmentatie en bovendien zijn de leeftijdsgroepen niet gelijk verdeeld wat het aantal leeftijdsjaren betreft. Dat maakt het dan ook niet eenvoudig om de leeftijdsmediaan te bepalen.

Volgens LinkedIn Ads is de grootste groep gebruikers tussen 35 en 54 jaar oud. Dit segment telt inderdaad het hoogste aantal gebruikers in absolute cijfers, maar telt ook dubbel zoveel leeftijdsjaren als de tweede grootste groep van de 25 tot 34-jarigen. Wanneer we het aantal gebruikers per segment echter delen door het respectievelijke aantal leeftijdsjaren dan blijkt de groep van late twintigers en jonge dertigers verhoudingsgewijs het grootst en ligt de mediaan hier ergens tussen (ca. 36 jaar).

Hoewel deze methode een zekere foutmarge heeft lijkt dit er op te wijzen dat de gemiddelde leeftijd van de Belgische LinkedIngebruikers lager ligt dan wat wereldwijd als mediaan wordt aanvaard. Zo is volgens Paul Kiser 61% van alle LinkedIngebruikers te plaatsen in de categorie 35-54j tegenover slechts 45% in België.

Sectoren

Met behulp van LinkedIn Ads zijn we ook nagegaan wat de meest voorkomende functies of jobs zijn. De diversiteit in benaming van de functies en jobs die worden ingegeven is danig groot. Dus hebben we ons beperkt tot de grotere groepen van de sectoren.

55% van de gebruikers is onder te brengen in 14 grote sectoren. De top 5 (naar aantal gebruikers) wordt aangevoerd door sales, de administratie en de academische wereld en gesloten door IT en operations-personeel.

De sectoren IT, administratie en sales zijn in België sterker vertegenwoordigd op LinkedIn dan wereldwijd. Sectoren als finance, accounting en creative scoren dan weer slechter dan het wereldwijde gemiddelde.

Besluit

LinkedIn is ondanks zijn sterke focus op professionele relaties uitgegroeid tot een sterk netwerk en gevestigde waarde met een opvallend constante groei, zowel wereldwijd als in België. Met de recente en aangekondigde features, die LinkedIn doen evolueren richting een content scharing platform in plaats van loutere CV-databank, lijkt hier bovendien nog marge op te zitten.

De doorsnee Belgische LinkedIngebruiker is een opgeleide man, middertiger die werkt in sales, de administratie of de academische wereld. Hiermee steekt België af tegen de rest van de wereld die vrouwelijker, maar hoofdzakelijk ook ouder is. LinkedIn in België is dus op dit moment vooral in zwang bij mannelijke professionelen in hun dertiger en veertiger jaren met een commerciële, administratieve of academische functie.

En natuurlijk vind je ook ons op LinkedIn!

Reacties


schreef

Die cijfers over Duitsland lijken zo laag. Zijn jullie tijdens je onderzoek toevallig ook gestoten op cijfers over Xing?


schreef

Ik mis wel een onderscheid tussen een account "hebben" versus een account "gebruiken". Dit is natuurlijk data die gestockeerd zit in de log-files van Linkedin. Ik denk trouwens dat extrapolatie op basis van Linkedin Ads wel tricky is... Linkedin zal zijn cijfers ongetwijfeld hoger opgeven om meer adverteerders aan te trekken, that's for sure!


schreef

@Stijn Recente cijfers voor Xing kan je vinden op hun website http://corporate.xing.com/english/press/press-releases

Ik kan je alvast verklappen dat Xing momenteel zo'n 11 miljoen leden telt waarvan 4,7 in Duitstalig gebied (Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland). Het succes van Xing in onder meer Duitsland kan verklaren waarom het aantal LinkedIn-accounts daar zo laag ligt.


schreef

@marketingyudai Dezelfde vraag stellen wij ons voor alle netwerken. Hoe zit het met dode of dubbele accounts? Denk maar aan Twitter en zelfs Facebook. Voor het berekenen van percentages en demografische trends is dit echter minder acuut. Wel is het zo dat het "dagelijks" en recurrent gebruik van Linkedin minder intens is dan bijvoorbeeld Facebook, waardoor je mogelijk een hogere aantal "slapende" accounts hebt.

Wat Linkedin Ads betreft is er eerder sprake van een onderschatting. Een oorzaak hiervan is het relatief hoge aantal onvolledige of slecht ingevulde profielen op Linkedin. Dat maakt dat een bepaald aantal profielen buiten de filtering valt op basis waarvan de cijfers worden gegenereerd.

rob vandebergh

rob vandebergh
schreef

En willen we vanuit Genk niet bij de Liege area horen. Kan daar wat aan gedaan worden?

KnallieKnalson

KnallieKnalson
schreef

van mijn collega's in duitsland heeft inderdaad bijna niemand linkedin


schreef

@Rob Op basis van de door jou opgegeven locatie ben je door Linkedin in een groter gebied ingedeeld. Zo'n gebieden zijn de zogenaamde 'regions'. Die regions worden hoofdzakelijk bepaald op basis van de bevolkingsdichtheid, in veel gevallen is dit de dichtstbijzijnde grote stad. Voor Genk is dit Luik.

Je kan je regio zelf niet wijzigen tenzij door een ander (foutief) adres in je profiel in te geven. Voor Linkedin lijken gedetailleerdere of aangepaste locaties vooralsnog geen prioriteit.


schreef

@KnallieKnalson En zitten ze dan wel op Xing?

Xavier Lambrix

Xavier Lambrix
schreef

De vraag die ik me eigenlijk stel is volgende: is er een correlatie denkbaar tussen het aantal (percentage) gebruikers en het type gebruik? Is het feit dat het in BE vooral sales profielen zijn, een indicatie dat linkedin hier eigenlijk als een toevoeging op een CRM gebruikt wordt?

Volgens mij is er een veel groter potentieel in het gebruik van linkedin. Een potentieel dat volgens mij in andere landen al meer aangewend wordt. Zijn we in BE dan altijd bij de laatsten? ;)

(dit geldt overigens niet enkel voor linkedin maar voor alle sociale netwerk platformen volgens mij).


schreef

@Rob Vandebergh: Spijtig genoeg zijn wij Limburgers nog onbestaande op Linkedin, maar dit moet niet meteen een struikelblok zijn. Je moet je op Linkedin altijd de vraag stellen, wat kan ik voor iemand betekenen en voor wie wil ik iets betekenen? Ik ben van Limburg, maar verander mijn regio regelmatig in functie van waar ik klanten zoek en dus door wie ik gevonden wil worden. Vanuit deze insteek kan je spelen met alles binnen je profiel en gemakkelijk een gemiddelde halen van 30 à 40 bezoekers van je profiel per dag. Ik ben ook fier op mijn provincie :) maar zie graag de business naar mij komen ipv dat ik de business moet gaan zoeken :)

@Xavier Lambrix: Ik volg je daar in, spijtig genoeg lopen wij weer wat achter, maar we moeten het ook niet dramatiseren. De echte meerwaarde van Linkedin is volgens internationale collega's ook in andere landen nog niet helemaal doorgedrongen, zelfs op vlak van Twitter, Facebook,.. Een groot deel van de bedrijven die met Linkedin werken zien het als een enorme database voor rekrutering en sales, maar door het fout te gebruiken, moeten zij nog steeds zelf zoeken. Terwijl Linkedin juist gebruiken, betekent gevonden worden. Over het algemeen denk ik dat er in ons land twee snelheden zijn, mensen uit de sector die het digitale reeds als "normaal" beschouwen en een groot deel van de bedrijven die nog niet eens vertrouwd zijn met RSS. Dit is niet om pessimistisch te zijn, maar het bewijs wordt mij elke dag opnieuw geleverd. De grote goeroes moeten even een stapje terug nemen en de bedrijfswereld met de hand nemen ipv mooie verhalen te vertellen die in de ogen van ondernemers nog steeds lucht zijn en onbereikbaar. Dit omdat ze een paar treinen gemist hebben.

Reageer

Deze artikels interesseren je wellicht ook