Gents Klimaatverbond

Gents Klimaatverbond

De Stad Gent streeft ernaar om tegen 2050 een klimaatneutrale stad te worden en lanceerde daarvoor in 2010 het Gents Klimaatverbond. De doelstelling hiervan is de Gentse burger bewust maken en ervoor zorgen dat hij tegen 2050 slechts een minimale impact heeft op de CO2-uitstoot en klimaatverandering. Het Gents Klimaatverbond verenigt iedereen in Gent die iets doet in de strijd tegen de klimaatverandering, van burgers, tot bedrijven en belangenorganisaties. In 2012 koos milieudienst van de Stad Gent voor Talking Heads als partner voor het uitwerken en onderhouden van de online sociale kanalen.

Doelstellingen

Het Gents Klimaatverbond wil via sociale media zijn doelgroepen overtuigen van het bestaansnut van de vereniging en tevens het bewustzijn rond het thema klimaat vergroten. In functie van de online kanalen heeft Talking Heads dit vertaald naar het vergroten van het bereik bij het Gentse publiek zodat alle Gentse inwoners weten waar de organisatie voor staat. Een tweede stap is een grotere interactie creëren met het publiek, zodat de Gentse inwoners ook pro-actief kunnen meedenken over oplossingen.

Aanpak

Via een korte audit van de eigen online kanalen en de vermeldingen van de stakeholders op zowel nieuwssites als op blogs bleek dat het Gents Klimaatverbond voornamelijk de reeds betrokken burgers en verenigingen bereikt. Om ook het andere deel van de beoogde doelgroep te bereiken, werd een social media strategie opgesteld die per kanaal aangeeft welke doelgroep het Gents Klimaatverbond het best kan bereiken en welke content daarvoor nodig is. De eerste hoofddoelstelling is immers het vergroten van het bereik bij de Gentse burger die al dan niet bewust bezig is met zijn of haar eigen impact op het milieu. Deze doelstelling werd in de eerste plaats in werking gesteld door de huidige Facebookpagina te optimaliseren op basis van content. In een tweede fase wordt een LinkedIn-aanwezigheid opgesteld met een focus op organisaties en bedrijven om op die manier hen te overtuigen om zich ook te engageren voor het milieu.

Energie besparen is geld besparen

De Facebookpagina is sinds april 2013 aan een nieuwe start begonnen. Het is een online plek voor alle Gentenaren, zowel de die-hard milieubewuste consumenten als de Gentenaar die kennis wil maken met wat er allemaal moet en zal gebeuren om de Stad Gent binnen een aantal decennia te herdopen tot een klimaatneutrale stad. De informatie op dit kanaal is vluchtiger en informeler dan op de website en voorziet een brede mix van content over de inspanningen van Stad Gent, zijn bewoners en ook breder over het thema milieu in de stad.

Niet alleen was een optimale werking van de Facebookpagina van belang, door crossmediaal te werken kan je eigen alle doelgroepen op een duurzame manier bereiken. Zo is de website dé informatiehub waar de vier grote doelgroepen, bedrijven, burgers, verenigingen en het onderwijs terecht kunnen om de informatie die voor hen van belang is snel te vinden. De inhoud gaat meer in de diepte en kadert hoe de lezer kan helpen met het verbeteren van het milieu binnen Gent. Hier kunnen organisaties ook een charter tekenen waarbij ze meegeven hoe ze hun energieverbuik zullen verminderen en kunnen burgers meedoen aan concrete acties. Beide kanalen zijn complementair waardoor er regelmatig vanuit de Facebookpagina naar de website wordt verwezen.

Resultaat

De Gents Klimaatverbond Facebookpagina heeft sinds maart een gezonde organische groei van fans die informatie krijgen over milieugerelateerde activiteiten, nieuwe projecten zoals de start van leefstraten en tips om het eigen huishouden milieuvriendelijk te maken. Ondertussen heeft de pagina meer dan 750 likes en een bereik van ongeveer 2000 unieke gebruikers per week. Er is een gezonde engagement met een verdubbeling van de interacties op 2 maand tijd en meer dan 80% van de fans komen uit Gent of één van de 13 deelgemeenten.

De website heeft in vergelijking met het jaar ervoor 26% meer bezoekers en ook 27% meer unieke bezoekers. Facebook is ook de grootste verkeersbron geworden naar de website en ook omgekeerd is de website de belangrijkste externe bron voor de Facebookpagina.

Door het optimaliseren van de huidige aanwezigheden zorgen we dus opnieuw voor een organische groei op de verschillende kanalen en plaatsen we content die écht interessant is voor de burgers vooraan.

Zoiets wil ik ook!

Dat kan. Contacteer ons voor een vrijblijvend gesprek.
We bekijken samen hoe we jouw project op de sociale kaart kunnen zetten.

Maak een afspraak