Philips

Philips

Het Nederlandse bedrijf Philips, gekend voor haar elektronische producten, had reeds een social media aanwezigheid op Twitter en YouTube en voelde de nood om deze structurele aanwezigheid te versterken via Facebook. Philips contacteerde Talking Heads in 2011 voor het opzetten van een strategische denkoefening rond Facebook voor de Benelux.

Doelstelling

Philips wou op Facebook een aanwezigheid waarbij het merk geprofileerd wordt als een innovatieve speler op de markt. De focus lag op ‘meaningful innovation’ ofwel innovaties die het welzijn van de consument moeten verbeteren. Dit wordt ondersteund door drie thema’s die de pilaren van het bedrijf vormen: consumer lifestyle, lighting solutions en healthcare. Uit onderzoek bleek dat door het grote gamma aan diverse producten, de helft van de huidige producten onbekend was bij het grote publiek.

Aanpak

Op basis van een sector-specifieke audit werd duidelijk hoe de elektronische sector zich positioneert op de verschillende sociale kanalen en hoe de dichte concurrenten hun Facebook aanwezigheid aansturen. Ook de huidige conversaties over Philips werden geanalyseerd om zicht te krijgen op mogelijke opportuniteiten. Een belangrijke bevinding hierbij was dat de conversaties over het merk, op vlak van volume alsook onderwerp, sterk verschillen in België en Nederland. In combinatie met het huidige communicatie en marketingplan is er vanuit deze audit een social mediastrategie opgesteld die een duidelijke differentiatie maakt tussen de content invulling voor beide landen.  

Op basis van de vooropgestelde doelen heeft Talking Heads twee pagina’s ontworpen. Eén voor Philips Nederland die in eigen beheer werd onderhouden, waarbij de tone of voice luchtiger was met een duidelijke referentie naar Philips als sterk Nederlands merk. De tweede pagina, voor België en Luxemburg, werd een tweetalige pagina die de nadruk legt op het innovatieve karakter van de Philips producten. Beiden werden aangevuld met de rijke Philips historiek via Timeline Milestones en een duidelijke branding. In combinatie met de een duidelijke contentstrategie maakt dit de pagina vrij herkenbaar voor de potentiële fans en zet aan om op zoek te gaan naar wat Philips te bieden heeft.

Content en advertentie strategie

Na opzet van de pagina’s zijn er voor de BeLux pagina twee content/advertentie campagnes ontwikkelt om de juiste boodschap tot de gebruikers te krijgen.

De eerste contentcampagne had als primair doel om het bewustzijn rond de nieuwe producten te vergroten. Zo werd nagegaan welke productcategorieën de meeste interesse opwekten bij de fans. Op basis hiervan werd de content geoptimaliseerd om zo ook de engagement naar een hoger niveau te tillen.

Na deze succesvolle test is er een tweede contentmarketing campagne opgestart rond het ‘Philips Innovation Experiences’ evenement in Eindhoven. Tijdens de campagne draaide de content voornamelijk rond het concept nieuwe innovaties, om de fans een blik te geven op de nieuwe technologie van de toekomst. Hierbij werd een advertentie campagne ingezet gericht op een publiek met een voorliefde voor technologie en innovatie.

Resultaat

Na 5 maanden community management en 2 contentcampagnes had de BeLux pagina:

  • Meer dan 6000 kwalitatieve fans op de pagina
  • 40000 ondernomen interacties op de pagina tijdens de campagnes
  • Een duidelijk contentstrategie over hoe Philips hun producten kan inzetten op Facebook
  • Zeer sterk engagement met zijn gebruikers dat de norm van de sector overstijgt

Zoiets wil ik ook!

Dat kan. Contacteer ons voor een vrijblijvend gesprek.
We bekijken samen hoe we jouw project op de sociale kaart kunnen zetten.

Maak een afspraak