Hoe pakken wij trajecten aan? Voor vrijwel alle trajecten gebruiken we een aanpak die de volgende stappen omvat: Listen, Think, Do, Monitoring, Reporting & Follow up.

Listen

Het woord zegt het al, goed luisteren en analyseren vorm de basis. Voordat een traject wordt gestart is het cruciaal om eerst een volledig beeld te krijgen. Van zodra we je begrijpen en vanuit hetzelfde gedachtegoed denken, kunnen we een gericht plan opstellen dat aan de verwachtingen voldoet.

Think

In deze stap leggen we de doelstellingen en strategie vast. De doelstellingen worden bepaald op basis van de resultaten uit de analyse en de beoogde bedrijfsdoelstellingen. Bij het bepalen van de doelstellingen denken we vanuit de eindgebruiker en hun online journey.

We need strategy

Hoe gaan we de geformuleerde doelstellingen bereiken? Bij het bepalen van de strategie focussen we niet enkel op korte termijn acties, maar focussen we op een doordachte lange termijnstrategie. Deze strategie vormt de leidraad voor de online aanwezigheid. Een strategie is natuurlijk niet heilig: als de situatie verandert, dient ook de strategie aangepast te worden. Talking Heads helpt je organisatie met het formuleren van een duidelijke strategie.

Do

Met het formuleren van doelen en strategieën staat de basis. De uitvoering is een ander aspect. We maken een doorvertaling naar een concreet plan.

Monitoring

Iedereen wil weten wat de inspanningen opleveren. Van zodra de activiteiten worden uitgevoerd, dient er opgevolgd te worden. Dit leidt tot weer nieuwe inzichten en kansen. Op basis van de inzichten kan er verder gefinetuned en bijgestuurd worden.

Reporting & Follow up

Wat leveren alle activiteiten nu op? Opvolgen en bijsturen doen we continu, op vaste momenten kunnen we rapporteren aan de hand van de gestelde doelen en KPI’s en kunnen we samen het lange termijn traject bekijken.

Tijd voor een gestructureerde aanpak

Wil je weten hoe onze aanpak voor jouw merk of bedrijf kan werken?