Ben jij tevreden over de online aanwezigheid van je merk of bedrijf? Wil je weten hoe je maximaal rendement kunt halen uit de online marketing kanalen en hoe de mix aan kanalen optimaal ingezet kan worden? Onze digitale experts helpen je verder, let’s talk! Talking Heads biedt diverse diensten aan met als doel de online aanwezigheid te optimaliseren.

Quickscan/Audit

Ons hele proces begint vaak met een online marketing scan of audit. Deze legt bloot hoe je momenteel aanwezig bent en welke opportuniteiten er zijn. In deze scan analyseren we niet enkel de kanalen die worden ingezet, maar ook de website. Het heeft niet veel zin om verkeer naar de site te sturen, wanneer deze bijvoorbeeld niet gebruiksvriendelijk is. Op basis van de outcome van de analyse worden quickwins en een advies voorgesteld.

Overzicht van onze trajecten

Optimalisatietrajecten

Na het geven van het advies dat voortvloeide uit de scan, wordt vaak een traject opgestart. Afhankelijk van het advies wordt bijvoorbeeld:

Door middel van een retroplanning waarbij rekening gehouden wordt met de beschikbare middelen en het budget, worden de activiteiten ingepland. Vervolgens worden de activiteiten uitgevoerd, gemonitord en wordt er bijgestuurd daar waar nodig. Vaak vindt er eenmaal per kwartaal een rapportage plaats waarin duidelijk wordt of de gestelde doelen en KPI’s worden behaald. Zo blijft u altijd perfect op de hoogte.

Kanaalspecifieke trajecten

Wil je een extra kanaal inzetten en is er hulp nodig bij het uitzetten van dit traject? Of wil je weten welke mix aan online marketing kanalen je het beste inzet voor jouw organisatie of jouw merk? Of je nu wilt inzetten op;

Talking Heads kan dit allemaal verzorgen. Wij beschikken over de nodige expertise om een concreet traject praktisch en meetbaar uit te zetten.

Start-up trajecten

Bent u voornemens iets te lanceren of te ondernemen;

  • Webshop
  • Platform
  • Community
  • Website
  • Product

Samen met u bekijken we door middel van een online business case of uw concept levensvatbaar kan zijn.

Campagne en/of lange termijntrajecten

Hierbij wordt online marketing als integraal en lange termijn onderdeel van de business case verwerkt. We geven daarnaast antwoord op specifieke online marketing vraagstukken of op campagnevragen teneinde de online positie; te versterken, activeren, reactiveren of verder uit te bouwen.

Expertise online marketing tools

Talking Heads bezit de nodige kennis van de Google tools:

  • Google Analytics
  • Google Tag Manager
  • Google Adwords

om deze in te richten en analyses te kunnen uitvoeren. Indien er voor specifieke vragen meer knowhow nodig is, wordt een van de bedrijven met deze expertise uit de Mandelbrot groep ingeschakeld. Hierbij hanteren we het single point of contact principe, je hebt altijd 1 expert waar je mee schakelt.